„Młodzi na rynku pracy” – finał

W Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze odbył się finał  konkursu skierowanego do uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjalnych pt.: „Młodzi na rynku pracy”. W finale uczestniczyli uczniowie
z naszej szkoły: Mariola Gnatek kl. 8 „a”, Joanna Domańska i Bartosz Pietrzak – oddziały gimnazjalne.

W pierwszym etapie konkursu uczestniczyło 150 uczniów, zaś do finału zaproszono 50 uczniów z 13 szkół. Zadaniem finalistów był udział w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez nauczycieli ZSE-T w obecności pracodawców. Wszystko w ramach 5 kierunków, w jakich kształci ZSE-T: technik rachunkowości, technik obsługi portów i terminali, technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej.

Uczniowie mieli okazję doświadczyć praktycznych pytań, często w języku obcym, z którymi w realnym życiu będą mogli spotkać się podczas rozmowy rekrutacyjnej. Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym. Celem konkursu była promocja postaw przedsiębiorczych, integracja międzyszkolnych środowisk uczniowskich, umiejętność pracy zespołowej, autoprezentacja, zainteresowanie młodzieży współczesnym rynkiem pracy oraz edukacja zawodoznawcza.

Projekt został zrealizowany pod patronatem honorowym Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości. W przerwie wszyscy bawili się pod kierunkiem uczniów animatorów z klasy I Technik obsługi turystycznej.

 ORGANIZATOR

nauczyciel doradztwa zawodowego, edb,
informatyki, fizyki,techniki

Piotr Melnarowicz